info@zememerac.sk +421 949 175339

Kontakt

Naša geodetická kancelária sa zaoberá úlohami, ktoré súvisia s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela.

Geodetické a kartografické služby realizujeme najmä pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Žilina. Po dohode so zákazníkom možnosť poskytnutia služieb aj na území celého Slovenska.


Sídlo firmy:
Ing Ján Novák
Revolučná 921/21
91401 Trenčianska Teplá

Kancelária
Ing Ján Novák
Revolučná 921/21
91401 Trenčianska Teplá

Tel: +421 949 175339
Email: janonovak@gmail.com

IČO:43251684
DIČ:1074507764