info@zememerac.sk +421 949 175339

Objednávací formulár

V prípade, že máte záujem o naše služby, môžete vyplniť objednávku, ktorá bude následne odoslaná emailom.
Ak sú Vám niektoré okolnosti nejasné, neznáme, radi Vám poradíme a potrebné dokumenty pre Vás na katastri vyhľadáme.


Objednávateľ:
      IČO:
Adresa:
E-mail:
    Telefónne číslo:
Účel objednávky:
Napríklad zápis rodinného domu na list vlastníctva, rozdelenie pozemku z dôvodu odpredaja ...

Rozsah požadovaných prác:


Pri objednávke geometrického plánu a vytýčenia hraníc pozemku prosíme uviesť lokalitu, číslo parcely a číslo listu vlastníctva (ak je parcela zapísaná na liste vlastníctva).

Lokalita / Obec:
Katastrálne územie:
Číslo listu vlastníctva:
      Číslo parcely: